User List

삼성생명과학연구소      연세대학교에비슨연구센터       아주대약학대학        고려대학교산학협력단        숙명여자대학교

 

메디포스트 (본사/구로)

대한결핵협회 (서울특별시/부산광역시/인천광역시/경기도/강원도/충청북도/대전/세종/충남/전라북도/광주/전남/대구/경북/울산/경남/제주특별자치도 지부)

 

CJ제일제당       녹십자제약       코오롱워터앤에너지       제주특별자치도혈액원       결핵연구원       적십자병원 (서울지부)      

 

안양동안구보건소       울릉군보건의료원       삼척시보건소       창녕군보건소